Aktuality

Přijímáme nové objednávky masa na pátek 17.července 2020

Dárkový poukaz

Nabízíme dárkové poukazy, které můžete zakoupit a darovat tak nevšední dárek, který určtě potěší nejen milovníky kvalitního masa v BIO kvalitě.

Obchodní podmínky

 1. Objednávka

Jednotlivé kupní smlouvy se uzavírají na základě elektronických objednávek kupujícího.

Objednávka musí obsahovat tyto základní náležitosti:

 • Prodávajícího – Přemysl Motička,Dolní Domaslavice 405, 739 38, IČ:73367192 DIČ: CZ 8551135450

 • Kupujícího – jméno a příjmení, telefonní číslo, email

 • Specifikace požadovaného zboží uvedením názvu produktu, který jednoznačně určuje předmět objednávky ( označení produktů podle druhu, uváděného v ceníku elektronického obchodu)

 • Množství požadovaných kusů produktů

          Na základě řádné objednávky kupujícího provede prodávající ověření objednávky,   v němž kupujícímu potvrdí druh, předpokládanou cenu a množství produktů, jakož i termín dodání objednaného zboží. Objednávka je po jejím ověření prodávajícím považována mezi stranami za závaznou. Toto ustanovení není pro prodávajícího závazné v případě, že výrobce přestane dodávat daný produkt nebo uvede na trh nové verze produktů.

 1. Platební podmínky

Standardní způsob úhrady kupní ceny dodaného zboží je při jeho převzetí.

Cena masa je za 1 kg.

Balíčky nemohou být přesně 1kg.

 1. Dodání zboží, způsoby dodání

Prodávající s kupujícím se dohodli na níže uvedeném způsobu dodání zboží. Podmínkou pro dodání zboží v uvedeném termínu  jsou:

  • Ověření objednávky

  • Volné skladové zásoby objednaného zboží v objednaném množství na elektronické objednávce. Objednané zboží je expedováno v určených termínech.

 1. Osobní odběr v sídle prodávajícího

Kupující se zavazuje odebrat zboží v sídle provozovny, tj. farma Horní Domaslavice v budově výdejny masa. Prodávající vyzve kupujícího k odběru zboží telefonicky nebo Emailem podle údajů na objednávce a to nejpozději do jednoho pracovního dne od splnění výše uvedené podmínky pro dodání zboží.

Zboží k vyzvednutí na následující adrese:

Farma Horní Domaslavice

Horní Domaslavice 739 51

 1. Místo plnění

Místem plnění při odběru zboží dle bodu 4.je výdejna prodávajícího. Povinnost prodávajícího dodat objednané zboží je splněna jeho předáním kupujícímu v dohodnutém místě plnění.

6.Ostatní ujednání

 Kupující prohlašuje, že se před vyplněním objednávky a jejím odesláním s těmito obchodními podmínkami  prodávajícího  seznámil a že s těmito souhlasí.

Vyplněním a odesláním elektronické objednávky (či jiné formy objednávky prostřednictvím komunikace na dálku) kupující součastně potvrzuje, že mu byly prodávajícím v jeho obchodních podmínkách  přístupných z „www prohlížeče“ poskytnuty informace dle ust. §53 odst.4 občanského zákoníku, tj.identifikační údaje prodávajícího obchodní název, IČ, sídlo, a ceny. Bydliště v případě fyzické osoby), název objednaného zboží a jeho hlavní charakteristiky, cena zboží, náklady na dodání, způsob platby a dodání, poučení o právu na odstoupení od smlouvy dle ust. § 53 odst. 6 občanského zákoníku, náklady nepoužití komunikačních prostředků na dálku a doba, po kterou zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

 1. Ochrana osobních údajů

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.