Aktuality

Přijímáme objednávky masa na 3. SRPNA

Loupaná plec a krk jsou již vyprodané

Dárkový poukaz

Nabízíme dárkové poukazy, které můžete zakoupit a darovat tak nevšední dárek, který určtě potěší nejen milovníky kvalitního masa.

Obchodní podmínky

 1. Objednávka

Jednotlivé kupní smlouvy se uzavírají na základě elektronických objednávek kupujícího.

Objednávka musí obsahovat tyto základní náležitosti:

 • Prodávajícího – Přemysl Motička,Dolní Domaslavice 405, 739 38, IČ:73367192 DIČ: CZ 8551135450

 • Kupujícího – jméno a příjmení, telefonní číslo, email

 • Specifikace požadovaného zboží uvedením názvu produktu, který jednoznačně určuje předmět objednávky ( označení produktů podle druhu, uváděného v ceníku elektronického obchodu)

 • Množství požadovaných kusů produktů

          Na základě řádné objednávky kupujícího provede prodávající ověření objednávky,   v němž kupujícímu potvrdí druh, předpokládanou cenu a množství produktů, jakož i termín dodání objednaného zboží. Objednávka je po jejím ověření prodávajícím považována mezi stranami za závaznou. Toto ustanovení není pro prodávajícího závazné v případě, že výrobce přestane dodávat daný produkt nebo uvede na trh nové verze produktů.

 1. Platební podmínky

Standardní způsob úhrady kupní ceny dodaného zboží je při jeho převzetí.

Cena masa je za 1 kg.

Balíčky nemohou být přesně 1kg.

 1. Dodání zboží, způsoby dodání

Prodávající s kupujícím se dohodli na níže uvedeném způsobu dodání zboží. Podmínkou pro dodání zboží v uvedeném termínu  jsou:

  • Ověření objednávky

  • Volné skladové zásoby objednaného zboží v objednaném množství na elektronické objednávce. Objednané zboží je expedováno v určených termínech.

 1. Osobní odběr v sídle prodávajícího

Kupující se zavazuje odebrat zboží v sídle provozovny, tj. farma Horní Domaslavice v budově výdejny masa. Prodávající vyzve kupujícího k odběru zboží telefonicky nebo Emailem podle údajů na objednávce a to nejpozději do jednoho pracovního dne od splnění výše uvedené podmínky pro dodání zboží.

Zboží k vyzvednutí na následující adrese:

Farma Horní Domaslavice

Horní Domaslavice 739 51

 1. Místo plnění

Místem plnění při odběru zboží dle bodu 4.je výdejna prodávajícího. Povinnost prodávajícího dodat objednané zboží je splněna jeho předáním kupujícímu v dohodnutém místě plnění.

6.Ostatní ujednání

 Kupující prohlašuje, že se před vyplněním objednávky a jejím odesláním s těmito obchodními podmínkami  prodávajícího  seznámil a že s těmito souhlasí.

Vyplněním a odesláním elektronické objednávky (či jiné formy objednávky prostřednictvím komunikace na dálku) kupující součastně potvrzuje, že mu byly prodávajícím v jeho obchodních podmínkách  přístupných z „www prohlížeče“ poskytnuty informace dle ust. §53 odst.4 občanského zákoníku, tj.identifikační údaje prodávajícího obchodní název, IČ, sídlo, a ceny. Bydliště v případě fyzické osoby), název objednaného zboží a jeho hlavní charakteristiky, cena zboží, náklady na dodání, způsob platby a dodání, poučení o právu na odstoupení od smlouvy dle ust. § 53 odst. 6 občanského zákoníku, náklady nepoužití komunikačních prostředků na dálku a doba, po kterou zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

 1. Ochrana osobních údajů

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.