Aktuality

Přijímáme objednávky masa na 3. SRPNA

Loupaná plec a krk jsou již vyprodané

Dárkový poukaz

Nabízíme dárkové poukazy, které můžete zakoupit a darovat tak nevšední dárek, který určtě potěší nejen milovníky kvalitního masa.

Zásady ochrany osobních údajů

Správcem údajů je společnost Přemysl Motička, Dolní Domaslavice 405, 739 38, IČ:73367192.

Přemysl Motička je správcem osobních údajů v souladu s ustanovením článku 12 a násl. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679  účinného od 25.5.2018 a informuje své zákazníky o zpracování jejich osobncíh údajů v případě, že využijí naších služeb.

Osobní údaje jsou zpracovávány v tomto rozsahu:

 • jméno a příjmení
 • telefonní číslo
 • email

Citlivé osobní údaje

 • Údaje spadající z hlediska GDPR do kategorie citlivé osobní údaje neshromažďujeme.

Účel  získaných informací

 • Účelem zpracování osobních údajů je plnění právních povinností správce vyplývajících z obsahu uzavřené smlouvy mezi Vámi jako kupujícím a správcem jako prodávajícím, a plnění právních povinností správce vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.

Příjemci osobních údajů

 • Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů správce může v odůvodněných případech předat orgánům činným v trestním řízení. Vámi poskytnuté osobní údaje může též správce poskytnout dále subjektům se kterými má zpracovatelskou smlouvu.

Doba zpracování

 • Osobní údaje mohou být správcem zpracovávány po dobu nezbytnou k plnění práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy, případně po dobu nezbytně nutnou k vyřešení sporů majících svůj původ v uzavřené smlouvě (po dobu 10 led od ukončení smluvního vztahu).
 • Po naplnění účelu a doby povinnosti zpracování dané lhůtou ze zákona jsou zpracovávána data mazána(likvidována) automaticky, hromadně a v pravidelných cyklech.

Povinnost poskytnout osobní údaje

 • Osobní údaje je nezbytné správci poskytnout za účelem plnění práv a povinností vyplývajících z obsahu uzavřené smlouvy.

Osobní údaje mimo EU

 • Osobní údaje ukládáme a zpracováváme výhradně na území Evropské unie. To samé platí pro všechny zpracovatele, které využíváme.

Zabezpečení osobních údajů

 • Ochrana soukromí a ochrana vašich osobních údajů je pro naší společnost velmi důležitá. Dodržujeme všechny platné předpisy Evropské unie, české zákony a další předpisy na ochranu osobních údajů a všechny vaše informace považujeme za důvěrné. Máme zavedené účinné systémy na ochranu osobních údajů a usilujeme o to, abychom zabránili neoprávněnému přístupu, ztrátě nebo poškození osobních údajů zpracovávaných nebo shromážděných naším prostřednictvím, včetně našich webových stránek.

Cookies

 • Soubory cookies pro marketinvové a analytické účely nepoužíváme.

Odkazy na jiné webové stránky

 • Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky třetích stran. Nad cizími webovými stránkami však nemáme žádnou kontrolu a těmto našim zásadám ochrany osobních údajů nepodléhají.

Práva subjektů údajů

Práva, které Vám dle příslušných právních předpisů náleží v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů:

 • Právo přístupu ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
 • Právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
 • Právo na výmaz (tzv. „právem být zapomenut“) dle čl. 17 GDPR
 • Právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodů týkajících se konkrétní situace zákazníka dle čl. 21 GDPR
 • Právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
 • Právo svůj souhlas kdykoliv odvolat
 • Právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz.

Zásady ochrany osobních údajů v aktuálním znění platné od 24. května 2018